Korrekta svar gavs till deltagare i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri

11. mars 2022

Östra Nylands tingsrätt har den 11 februari 2022 meddelat en dom om grovt bedrägeri mot en person, som deltagit i anordnandet av hygienpasstester i Vanda mellan 2015 och 2018. Hygienpasstesterna var tester i särskilda situationer översatta till främmande språk och flera hundra personer deltog i tester genom åren.

Översättningsbyråns ägare skaffade de personer som skulle göra hygienpasstester och översatte eller beställde översättningar av testpåståendena till främmande språk. Han informerade i förväg de personer som deltog i testet att de korrekta svaren hade markerats på översättningarna av testpåståendena. Nästan alla deltagare i proven klarade hygienpasstestet med hjälp av markeringar som gjorts i översättningarna för att vägleda dem till rätt svar.

Den dömde person genomförde hygienpasstester genom två hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket och en yrkesutbildningsinstitution. Genom att fakturera såväl testpersonerna som läroanstalten tillförde den dömde sig en betydande orättvis ekonomisk vinning. Hygienpasstestarna som var anknytna till fallet åtalades inte för brottmål. Östra Nylands tingsrätt dömde översättningsbyråns ägare till 10 månaders villkorligt fängelse och att betala staten 25 000 euro i ersättning.

Livsmedelsverket kommer att återkalla hygienpassen från de personer som har deltagit i dessa hygienpasstester och därmed fått sina hygienpass på felaktiga grunder.

Vid behov kan du få mer information från Livsmedelsverket hygieniapassi@ruokavirasto.fi.