Modelltestet för hygienpasset finns nu även på finskt teckenspråk

20. november 2018

5.4.2018

Alla, som i sitt arbete i en livsmedelslokal hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel, ska ha ett hygienpass. Ett hygienpass kan beviljas efter genomgånget hygienpasstest eller utifrån lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. På Eviras webbplats finns ett modelltest som Evira har tagit fram. Modelltestet finns nu även på finskt teckenspråk. 

Hygienpasstest arrangeras av kompetenstestare som godkänts av Evira. Man kan förbereda sig för testet till exempel på en preparandkurs i Dövas folkhögskola samt med Eviras modelltest.  Den som avlagt ett godkänt test får ett hygienpass enligt Eviras modell. Hygienpass behövs på de flesta arbetsplatser inom livsmedelsbranschen, till exempel i caféer och butiker.  Modelltestet har hittills funnits endast på skrivna språk. En översättning till finskt teckenspråk har efterfrågats länge, och nu har översättningen blivit klar. Den har kommit till som ett gemensamt projekt mellan Humanistinen ammattikorkeakoulu, Dövas folkhögskola, Viparo och Teckenspråkiga biblioteket i nära samarbete med Evira. Det teckenspråkiga modelltestet har publicerats på Teckenspråkiga bibliotekets webbplats, där det kan ses fritt. En länk till det teckenspråkiga modelltestet kommer även att läggas till på Eviras webbplats.  

Modelltest för hygienpasset på teckenspråk 

Modelltest för hygienpasset på Eviras webbplats

Teckenspråkiga biblioteket

Dövas folkhögskola