Redan 1,5 miljoner hygienpass i Finland

11. april 2024

Redan 1,5 miljoner finländare har ett hygienpass enligt det hygienpass-system som Livsmedelsverket koordinerar. Kunskaperna om livsmedelshygienen som krävs i arbetet med livsmedel och om hur maten hanteras på ett säkert sätt har ökat. Många skaffar sig ett hygienpass frivilligt, även om livsmedelslagstiftningen inte skulle förutsätta det.

De som jobbar i livsmedelsbranschen måste behärska grunderna i livsmedelshygien för att veta hur man hanterar livsmedel på ett säkert sätt. Korrekt livsmedelshantering har en betydande inverkan på livsmedels hållbarhet och säkerhet.

Enligt lagstiftningen måste en arbetstagare ha ett hygienpass, om han eller hon i sitt arbete hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal, såsom en restaurang, en livsmedelsbutik eller en livsmedelsfabrik. Lättfördärvliga livsmedel är till exempel mjölk, kött och fisk.

Intresset för korrekt hantering av livsmedel har ökat

Hygienpass-systemet har också ökat intresset för livsmedelshygienen hos andra än de som jobbar i livsmedelsbranschen. Kunskapen att hantera mat på ett säkert sätt finns även i hemmen.

Finlands unika hygienpass-system har skapats för att främja livsmedelssäkerheten. Systemet togs fram år 2002, då lagstiftningen ålade livsmedelsföretagen att vägleda och skola sina arbetstagare.

Det finns cirka 1300 av Livsmedelsverkets godkända hygienpasstestare på olika håll i Finland. Årligen arrangeras cirka 10 000 tester och beviljas i genomsnitt cirka 60 000 hygienpass.

Livsmedelsverket ansvarar för och underhåller hygienpass-systemet. Livsmedelsverket leder och övervakar hygienpasstestarnas verksamhet. Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter utövar tillsyn över att hygienkompetensskyldigheten uppfylls i livsmedelsbranschens företag, såsom restauranger, storkök och livsmedelsfabriker.

Mer information om hygienpasset  

Mer information:
specialexpert Satu Meririnne, satu.meririnne@ruokavirasto.fi
specialexpert Tuula Koimäki, tuula.koimaki@ruokavirasto.fi