Ansökan om att bli hygienpasstestare kan lämnas in i maj 2021

7. april 2021

Livsmedelsverket öppnar ansökningsprocessen för hygienpasstestare för viss tid i maj 2021. Ansökan om att bli testare kan lämnas in av personer som har lämplig högskoleexamen eller behörighet som lärare inom livsmedelshygien.

Ansökningsprocessen för hygienpasstestare öppnas för viss tid 17.05.2021 kl. 9.00 - 28.05.2021 kl. 16.15. Ansökan om att bli testare görs upp på en elektronisk ansökningsblankett. Dessutom krävs en undertecknad ansökan och examensbevis som skickats per e-post. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Handläggningstiderna kan vara långa om det kommer in många ansökningar.

Behandlingen av ansökan är avgiftsbelagd. Beslutets pris är enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 88,00 euro/timme. Avgiften tas ut för behandlingen av både godkända och avvisade ansökningar. 

Livsmedelsverket kan enligt 28 § 1 mom. i livsmedelslagen (23/2006) på ansökan godkänna hygienpasstestare.

Ytterligare information om ansökningsprocessen för hygienpasstestare  

Ytterligare information: hygieniapassi@ruokavirasto.fi

 

Uppdaterad 7.4.2021 14.27: tagit bort ordet högre (lämplig högre högskoleexamen)