Hygienpasstest efter val på finska, svenska eller engelska!

6. februari 2020

Enligt livsmedelslagen (23/2006) Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de språk som används vid testerna. Enligt Livsmedelsverkets föreskrift om hygienkompetens (23/2019) använder man de Livsmedelsverkets testblanketterna som är på finska, svenska och/eller engelska på alla hygienpasstest.

Tidigare kunde det normala hygienpasstest endast utföras på finska eller svenska. Det engelska testet krävde deltagande i ett test i särskilda situation. Nu det normala hygienpasstestet kan genomföra på finska, svenska och/eller engelska (testblanketten på finska/svenska/engelska). Det engelska testet kräver inte längre ett test i särskild situation.

Livsmedelsverkets godkända hygienpasstestare arrangerar hygienpasstest och beviljar hygienpass. En lista över testarna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mera information: hygieniapassi@ruokavirasto.fi, Servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9-12