Sökningen som hygienpasstestare är stängd tills vidare

Efter den 28 maj 2021 handlägger Livsmedelsverket inte längre ansökningar för godkännande som hygienpasstestare. Detta gäller tills vidare. Ansökan är inte tänkt att öppnas under 2024.

Det beslutas om att öppna sökningen till hygienpasstestare först när man i något skede anser att behovet av nya testare är tillräckligt stort. Det finns inga planer på att inom den närmaste framtiden öppna sökningen till testare.

Livsmedelsverkets beslut om att tills vidare stänga sökningen till hygienpasstestare (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2024