Anteckningar på finska och svenska saknas för puffat ris

27. september 2023

Kellogg Company har meddelat att Kellogg's Rice Krispies dras tillbaka. Ett parti vars förpackningar saknar märkning på finska eller svenska har av misstag levererats till den finska marknaden. Enligt tillverkaren är det säkert för andra att äta produkten, men för glutenkänsliga konsumenter kan den orsaka symtom på grund av den korn ("barley") som den innehåller.

Kellogg meddelar att konsumenterna om de så önskar kan returnera dessa förpackningar till inköpsstället för kompensation. Kelloggs konsumenttjänst kan kontaktas på webbplatsen eller vardagar må–fr kl. 10–18 per telefon på numret 09 424 193 01.

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bilder på produkten som dras tillbaka
(Bilder: Kellogg Company)

Kellogg's Rice Krispies.