Återkallelse av smoothier fortsätter

8. mars 2024

Lidl har meddelat att de återkallar produkten Solevita Smoothie Red Genius, granatäpple-acai, 250 ml, bäst före 12.3.2024. Orsaken till återkallelsen är den råvara som används i produkterna, i vilken man uppmätt halter av mykotoxin patulin som överskrider gränsvärdet.

Produktpartiet i fråga har varit till försäljning i cirka en månad i Lidl-butikerna.

Mer information för konsumenter finns på Lidls webbplats.

Mer information: Lidls kundtjänst på deras webbplats.

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialexpert Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(Bilder: Lidl)

Solevita Smoothie Red Genius, granatäpple-acai, 250 ml, bäst före 12.3.2024