Återkallelsen utvidgas: Kotivara återkallar mera medvurstpartier från försäljning

13. mars 2024

Detta återkallande är en fortsättning på det meddelande som publicerades 7.3.2024.

Kotivara har meddelat att de har återkallat medvurst från försäljningen. Kotivara berättar att köttråvara som kontaminerats med hepatit E-virus kan ha använts vid tillverkningen av de återkallade produkterna.

Återkallelsen gäller följande produkter:

Livsmedlets kommersiella namn / Partinummer / Bäst före datum:

 • Kotivara Meetvurstin kantapalat 1 kg / 35224 /14.1.2024
 • Kotivara Meetvurstin kantapalat 1 kg / 35266 /16.1.2024
 • Kotivara Meetvurstin kantapalat 1 kg / 35425 /27.1.2024
 • Kotivara Meetvurstin kantapalat 1 kg / 35626 / 5.2.2024
 • Kotivara Meetvurstisuikale 1,5 kg / 35711 / 11.2.2024
 • Metro Meetvurstisuikale 2 kg / 35712 / 11.2.2024
 • Metro Meetvurstisuikale 2 kg / 35752 / 16.2.2024
 • Kotivara Meetvurstisuikale 1,5 kg / 35763 / 16.2.2024
 • Kartanon Valkosipulimeetvursti 200 g / 34874 / 27.2.2024
 • Kotivara Pepperonisalami 100 g / 34957 / 1.3.2024
 • Kartanon Pepperoni 150 g / 34958 / 1.3.2024
 • Kartanon Valkosipulimeetvursti 200 g / 34974 / 5.3.2024
 • Kotivara Pepperonisalami 100 g / 35247 / 15.3.2024
 • Kartanon Pepperoni 150 g / 35246 / 5.3.2024
 • Kartanon Meetvursti 225 g / 35532 / 2.4.2024

Dessa produktpartier har sedan 6.11.2023 varit till salu i detaljhandeln och bland annat i partiaffärer. Återkallelsen gäller även partier vars bäst före-datum redan har passerat, eftersom medvurst eventuellt kan användas även efter bäst före-datum eller frysas.

Mer information om ärendet och anvisningar för konsumenter finns i Kotivaras meddelande (på finska).

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialexpert Paula Hietanen, tel. 050 596 9637, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi