Chokladstänger innehåller eventuellt smörjmedel

6. november 2023

Fazer Konfektyr drar ett parti Karl Fazer Crunchy 55 g chokladstycksaker från marknaden, eftersom det enligt tillverkaren kan ha kommit med smörjmedel som behövs på tillverkningslinjen i produkten. Smörjmedlet i fråga är godkänt för bruk i produktionen av livsmedel och för tillfällig kontakt med livsmedel och en övre gräns har fastställts för dess maximihalt. Eftersom den eventuella halten av smörjmedel i produkten inte kan fastställas genom analys, gör företaget återkallelsen som en försiktighetsåtgärd. Smörjmedlet är smak- och luktfritt, så eventuell förekomst i produkten kan inte bedömas sensoriskt.

Återkallelsen gäller endast partiet med bäst före-datum. 19.8.2024.

Anvisningar för konsumenter finns i Fazer Konfektyrs meddelande. 

Mer information: Fazers konsumenttjänst eller per telefon 0800-0-5000 måndagar och onsdag till fredag kl. 10.00–12.00.

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bild av produkten:
(Bild: Fazer Konfektyr)

Fazer crunchy caramel nougat 55g.