Del av sötsaksprodukt kan lossna

16. maj 2024

Alfmix Oy har meddelat om återkallelse av en produkt som bolaget distribuerat till detaljhandeln. Det handlar om Funny Candy Unicorn Lips Candy Set, 25 g, som har funnits till försäljning i tre olika smaker. Produkterna som dras tillbaka kan identifieras med partikoden OY4553-06-23 och bäst före-datumet 30.6.2025.

I ett dragtest som Tullaboratoriet utfört på ifrågavarande produktparti har en plastbit lossnat från produkten som inte borde lossna när produkten används. Som en försiktighetsåtgärd återkallar Alfmix Oy alla Funny Candy Unicorn Lips Candy Set-produkter från marknaden. Från och med september 2023 har produkterna sålts i stor utsträckning i olika butikskedjor och enskilda butiker.

Mer information för konsumenter finns i meddelandet på Alfmix Oy:s webbplats.

Vid behov fås mer information av Alfmix Oy, tfn 010 501 3600 tai info@alfmix.fi

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Funny Candy Unicorn Lips Candy Set, 25 gBild: Alfmix Oy