I energidrycken finns ett färgämne som inte är godkänt inom EU

4. januari 2024

Partihandeln Virapuda Oy i Esbo har meddelat om återkallelse av den importerade kollagenenergidrycken LOHILO Unicorn Dreams 330 ml. I en myndighetsundersökning har man i produkten konstaterat färgämnet CI 42045 som inte är godkänt inom EU. Observationen gjordes för ett parti vars datum är bäst före 6.8.2024.

Mer information och anvisningar för konsumenter finns i aktörens meddelande (på finska).

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild av produkten:
(Bild: Virapuda Oy)

LOHILO Unicorn Dreams 330 ml.