Kvävningsrisk av gelégodis

23. mars 2023

Enligt uppgifter som kommit till Livsmedelsverket har gelégodis som kan orsaka kvävningsrisk igen importerats till Finland. Enligt tillsatsförordningen (EG) nr 1333/2008 får tillsatsämnena E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 och E 440 inte användas i gelégodis förpackat i minibägare. Gelégodiset är till konsistensen fast och förpackat i halvkompakta minibägare eller minikapslar och är avsett att ätas på en gång genom att klämma på minibägaren eller minikapseln så att sötsaken flyger in i munnen. De nämnda tillsatsämnena kan orsaka att sötsaken sväller i matsmältningskanalen, varvid gelégodiset tillsammans med produktens storlek och form kan orsaka kvävningsrisk. Det gelégodis som nu förts in på marknaden är inte av bägarmodell, men utgör ändå en kvävningsrisk i kombination med de nämnda tillsatsämnena och produktens form.

Produkterna har varit till salu i ett stort område i Finland, särskilt i livsmedelsaffärer som säljer asiatiska livsmedel.

De lokala myndigheterna har sett till att dessa produkter inte längre säljs på de försäljningsställen som myndigheterna känner till. 

På grund av kvävningsrisken ska konsumenterna förstöra dessa och motsvarande produkter.

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialexpert Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produktförpackningar:

Fyra bilder på gelégodis produktförpackningar.