Metallrisk i djupfryst spenat

7. juni 2023

SOK har informerat om återkallelsen av djupfryst spenat. Enligt uppgifter som företaget fått har metallbitar hittats i en produkt som förpackats i samma fabrik i Tyskland. Återkallelsen görs som en försiktighetsåtgärd och gäller produkten Änglamark ekologisk hackad spenat i bitar/portioner, 400 g och endast med bäst före-datum 7.5.2024 och partikod L231126. Produktpartiet i fråga har kommit till försäljning i S-gruppens Prisma-affärer i januari 2023.

Mer information för konsumenter finns i meddelandet på S-gruppens webbplats (på finska).

Mer information: S-Konsumentrådgivning, www.s-kuluttajaneuvonta.fi  eller vardagar kl. 9−13 tfn 0800 97322

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bilder på produkterna
(Bild: S-gruppen)

Änglamark ekologisk hackad spenat i bitar/portioner, 400 g.