Misstanke om salmonella i groddar

2. oktober 2023

Snafu Oy har meddelat om återkallelse av tre Silmusalaatti-produkter. Orsaken till återkallelsen är ett preliminärt positivt resultat för salmonella i en förpackning. Fortsatta undersökningar pågår och företaget gör återkallelsen som en försiktighetsåtgärd.

Återkallelsen gäller tre produkter: Alfalfa Silmusalaatti, Parsakaali Silmusalaatti och Tulinen Silmusalaatti. Förpackningens storlek är 110 g. Återkallelsen gäller endast sista användningsdag (28.9.2023), 30.9.2023 och 3.10.2023.

Produkterna har varit till salu i K- och S-gruppens butiker. Företaget har redan den 22.9.2023 tagit bort produktpartierna i fråga från försäljning i enlighet med försiktighetsprincipen.

Mer information för konsumenter: Snafy Oy; Samuli Laurikainen 050 412 4500, samuli@silmusalaatti.fi

 

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050-38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bilder på produkterna:
(Bild: Snafu Oy)

Alfalfa Silmusalaatti, Parsakaali Silmusalaatti och Tulinen Silmusalaatti.