Mögeltoxin har konstaterats i pistagenötter

27. februari 2023

Lidl har meddelat att de drar tillbaka skalade pistagenötter av märket Alesto: Alesto rostade och skalade pistasnötter samt Alesto rostade, skalade och saltade pistasnötter. Båda produkterna väger 70 g/påse. Återkallelsen gäller produkter med datumet bäst före 12.08.2023, 13.10.2023 och 14.10.2023.

I kontrollprover som gjorts i ett annat land har man konstaterat att okratoxin A i produkterna överskrider den tillåtna gränsen. Enligt Lidl orsakar den påträffade mängden ingen akut hälsorisk, men långvarig exponering för höga okratoxin A-halter kan orsaka biverkningar.

Lidl ber på sin webbplats sina kunder att returnera produkterna från dessa partier till en Lidl-butik där produktens pris gottgörs.

Konsumentkontakter: Webbplatsen för Lidls kundtjänst,  tfn 09 424 52 111

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialexpert Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna
(Bild: Lidl)

Alesto rostade och skalade pistasnötter, två förpackningar.