Mögeltoxin i majskorn

11. april 2023

Midsona Finland Oy har meddelat att man dragit tillbaka ett parti av produkten Urtekram Majskorn eko 400 g. Partiet som ska dras tillbaka känns igen på dateringen bäst före 25.07.2024. I partiet i fråga har konstaterats att halten aflatoxin, som är ett mögeltoxin, överskrider den i lagstiftningen fastställda maximihalten. Vid långvarig användning är den skadlig för hälsan.

Produktpartiet har denna vår levererats till försäljning i S- och K-gruppens butiker.

Mer information för konsumenter finns på Midsona Finland Oy:s webbplats. Vid eventuella frågor och produktgottgörelser hänvisar företaget konsumenterna att kontakta konsumenttjänsten per e-post på adressen kuluttajapalvelu@midsona.fi: "E-posten ska innehålla en bild av produkten och dess bäst före datum. Vi kompenserar priset på produkten, så ange också era kontaktuppgifter i meddelandet."

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkterna:
(Bild: (Midsona Finland Oy)

Produkten Urtekram Majskorn eko 400 g.