Rester av bekämpningsmedel i oskalade sesamfrön

7. november 2023

Uppdaterad 8.11.2023: Bäst före-datum 10-10-2024 tillagt.

Lantmännen Cerealia har meddelat om återkallelse av produktpartier av produkten GoGreen Oskalat Seesamfrö 350 g med bäst före-datum 02-03-2024, 16-05-2024, 10-10-2024 och 14-11-2024. I dessa partier har man observerat rester av klorpyrifos, som inte är tillåten i EU-länderna, eftersom långvarig exponering för detta bekämpningsmedel kan orsaka hälsorisker för konsumenterna.

Mer information för konsumenter finns i Lantmännen Cerealias meddelande.

Mer information:
Konsumentservice, Lantmännen Cerealia
Tfn: 0800 94214 (måndag–fredag kl. 10.00–12.30)
E-post: kuluttajapalvelu.gogreen@lantmannen.com.

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild av produkten:
(Bild: Lantmännen Cerealia)

GoGreen Oskalat Seesamfrö 350 g.