Risk för främmande föremål i frukostbröd

12. maj 2023

Semper har meddelat om återkallelse av tre partier av produkten Trio frukostbröd, 300 g; bäst före 8.6.2023, 4.7.2023 och 9.7.2023. I dessa tillverkningspartier har man använt pumpafrön, bland vilka det har konstaterats finnas små stenar.

Dessa produktpartier av det förgräddade Trio Frukostbrödet har funnits till salu i K- och S-gruppernas största butiker från och med februari 2023.

Semper beklagar det inträffade och ber de konsumenter som köpt produkten att förstöra produkten och kontakta företagets konsumenttjänst för gottgörelse: kuluttajapalvelu@semper.fi

Mer information i företagets meddelande

Ytterligare information ges vid behov av: Anne Lindfeldt, kommunikationschef, tfn +46 70 276 10 35, e-post: anne.lindfeldt@semper.se

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(Bilder: Semper)

Semper Trio frukostbröd 300 g.