Risk för främmande plastföremål i cupcakeslickepinne

22. juni 2023

Alfmix Oy har meddelat att bolaget drar tillbaka produkten på grund av ett produktfel på Funny Candy Cup Candy 40 g. Det har konstaterats att en plastbit har lossnat från produkten i fråga och att den inte borde lossna när produkten används. Som en försiktighetsåtgärd drar marknadsföraren tillbaka alla Cup Cake Candy-produkter från försäljningen.

Vid behov fås mer information av Alfmix Oy, tfn 010 501 3600 eller info@alfmix.fi

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:

Funny Candy Cup Candy 40 g.