Risk för metall i godispåsar

11. maj 2023

Haribo Lakrids Oy Ab har informerat om återkallande av sötsaker. Den danska tillverkaren av produkterna har fått respons från två konsumenter i Danmark, enligt vilken det kan finnas metallpartiklar bland sötsakerna i godispåsar. Metallbitar finns inte inuti sötsakerna.

Som en försiktighetsåtgärd drar produkttillverkaren Haribo Lakrids A/S, Danmark, tillbaka vissa partier av följande produkter från marknaden. De partier som dras tillbaka finns i ett meddelande på Haribos webbplats.

Produkterna med partier som dras tillbaka är:

  • HARIBO Click Mix, 275 g och 80 g
  • HARIBO Tutti Mix, 275 g
  • HARIBO Matador Mix, 275 g
  • HARIBO Goldbears, 120 g
  • HARIBO Super Piratos, 120 g

Partierna i fråga har funnits till försäljning i detaljhandeln sedan augusti 2022. Haribo råder konsumenterna att returnera produkterna till inköpsstället eller förstöra dem. Om någon konsument har misstänkta symtom som kan ha samband med att konsumenten har ätit av produkterna i fråga, uppmanar företaget konsumenten att vända sig till en läkare.

Mer information: nordic.recall@haribo.com

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(Bilder: Haribo Lakrids Oy Ab)

Haribo godispåsar, 6 olika.