Risk för metallföremål i Mango Chia-pudding

2. februari 2024

Linkosuon Kahvila Oy har meddelat om återkallande av en produkt. Produkten som dras tillbaka är Mango-Chia-pudding, 150 g, sista förbrukningsdag 3.2.2024. På grund av ett maskinhaveri på företagets tillverkningslinje är det möjligt att metall kan ha hamnat i detta produktparti. Tillverkaren har dock inte fått någon konsumentrespons om saken.

De som köpt produkten ombeds förstöra de felaktiga produkterna (sista förbrukningsdag 3.2.2024).

Produktpartiet har endast funnits till salu i Restaurang Orvokki och Asemakeskus i Tammerfors (fr.o.m. 31.1.2024) samt vid Birkalands Andelshandels verksamhetsställen den 1.2.2024.

Tillverkarens meddelande finns här.

Mer information: Linkosuon Kahvila Oy: Johanna Lepola, tfn 040-5442783, johanna.lepola@linkosuo.fi

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialsakkunnig Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder av produkten:
(Bilder: Linkosuon Kahvila Oy)

Mango-Chia-pudding, 150 g.