Salmonella har konstaterats i salami

21. februari 2023

Lidl har meddelat att man återkallar en italiensk salamiprodukt, eftersom salmonella har konstaterats i kontrollprover som gjorts i ett annat land. Produkten är Italiamo Strolghino-salami, dess vikt är 250 gram och återkallelsen gäller produkter med datum 28.4.2023 och partikod 16.

Produkten har sålts i 62 Lidl-butiker i huvudsak i Birkaland och Egentliga Finland. Produktpartiet har inte varit till salu i huvudstadsregionen, Östra Finland, Mellersta Finland eller Norra Finland.

Lidl ber på sin webbplats sina kunder att returnera produkterna från dessa partier till en Lidl-butik där produktens pris gottgörs.

Mer information till kunderna: På webbplatsen: asiakaspalvelu.lidl.fi, tfn 09 424 52 111

Vid Livsmedelsverket sköts ärendet av specialexpert Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild av produkten
(Bild: RASFF-anmälan)

Italiamo Strolghino-salami.