Allergenmärkningar saknas på Fresh Bowl-färdigmåltid

3. maj 2022

HKScan Finland Oy har meddelat att man återkallar från handeln tre producerade partier av produkten Via Fresh Bowl Tofu & Rice som man låtit tillverka.

Råvarorna till partierna, som har sista förbrukningsdatummärkningen 3.5., 4.5. eller 6.5.2022 innehåller vete och senapsfrön, men det har inte märkts ut på förpackningen. Personer som är allergiska mot dessa ingredienser kan få en allergisk reaktion av produkten. Enligt marknadsföraren är produkterna i övrigt klanderfria till sin kvalitet och de orsakar inte någon skada hos personer som kan äta vete eller som inte är överkänsliga mot senapsfrön.

Mer information i HKScan Finland Oy:s meddelande.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

(Foto HKScan Finland Oy)

Via Fresh Bowl Tofu & Rice färdigmåltid.