Fel datummärkning på förpackning med knackkorv

6. oktober 2022

Lihatukku Harri Tamminen Oy har meddelat om ett märkningsfel på produkten Tamminen Maalaisnakki, 15 st., 350 g. Ett tillverkat parti av produkten har felaktigt märkts med sista förbrukningsdagen 10.2.2023. Korrekt märkning hade varit 10.10.2022. Fram till det datumet är produkten användbar.

Produkten har under tiden 24.9.-4.10.2022 saluhållits i detaljhandeln på olika håll i Finland.  

Mer information: Kvalitetschef Hanna-Riikka Pirttilahti, tfn (09) 868 9000 och marknadsförarens meddelande: https://www.tamminen.fi/tiedotteet/tiedote-takaisinveto/

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(Foto: Tamminen)

Produkten Tamminen Maalaisnakki, 15 st., 350 g.