Gluten i bondbönabollar

27. juli 2022

Mums Oy har meddelat att man återkallat fyra partier av produkterna Fallero Paahdettu punajuuri 210 g och Fallero Herne - Lehtikaali 210 g från handeln. I egenkontrollen har konstaterats att produkterna innehåller gluten, fastän det i märkningarna på förpackningen uppges att produkterna är glutenfria. Produkterna i fråga kan utgöra en hälsorisk för personer med spannmålsallergi eller celiaki.

Återkallelsen gäller produkter med datummärkningen 31.7., 2.8., 7.8. och 9.8. 2022. Produkterna har saluhållits i livsmedelsbutiker på olika håll i Finland.

I ett meddelande från företaget ombes personer som köpt av produkten och som är överkänsliga mot gluten kontakta Pouttus konsumenttjänst och sända en bild på förpackningen till produkten (där sista förbrukningsdagen är synlig): info@pouttu.fi.

Mer information: Pouttus konsumenttjänst: tfn. 0800 30 000.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Minna Anthoni, tfn. 040 137 9854, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Mums Oy)

Fallero Paahdettu punajuuri 210 g och Fallero Herne - Lehtikaali 210 g förpackningar.