Gluten i hummusbullar

22. juli 2022

Nilsby Bondböna AB har meddelat att man återkallat tre partier av produkten FalaPala örtmix 140 g från handeln. I egenkontrollen har konstaterats att produkten innehåller gluten 62 mg/kg, fastän det i märkningarna på förpackningen uppges att produkten är glutenfri. Halten i fråga kan utgöra en hälsorisk för personer med celiaki.

Återkallelsen gäller produkter med datummärkningen 25.7, 27.7 och 1.8.2022. Produkten har saluhållits i S-gruppens butiker på olika håll i Finland.

I ett meddelande från företaget ombes personer som köpt av produkten och som är överkänsliga mot gluten kontakta Pouttus konsumenttjänst och sända en bild på förpackningen till produkten (där sista förbrukningsdagen är synlig): info@pouttu.fi.

Pouttus konsumenttjänsts telefonnummer är 0800 30 000.

Mer information: Nilsby Bondböna AB, verkställande direktör Timo Turunen tfn 0400 183 057

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Nilsby Bondböna AB)

Produkten FalaPala örtmix 140 g.