Grillkorv kan felaktigt innehålla ost

14. juni 2022

Yrjö Wigren Oy har meddelat att man återkallat produkten Nysä grillkorv 300 g, sista förbrukningsdag 30.6.2022. I partiet grillkorv med den datummärkningen har felaktigt förpackats Nysä chiliost som innehåller mjölk. Nysä chiliosten innehåller ost, men det har inte nämnts i märkningarna på förpackningen och produkten kan orsaka symptom hos mjölkallergiker.

Produkten har saluhållits i K- och S-gruppens butiker sedan 8.6.2022. Tillverkaren ber att produkterna ur partiet i fråga bortskaffas. Mer information till konsumenter i ett meddelande på Yrjö Wigren Oy:s webbplats (och Katarina Lind, tfn 044 416 2213 / Keijo Vataja, tfn 050 63 150.)

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Yrjö Wigren Oy)

Yrjö Wigren Oy produkten Nysä grillkorv 300 g.