Kvalitetsavvikelse i modersmjölksersättning

9. augusti 2022

Arla Oy har återkallat ett parti modersmjölksersättning på grund av ett förpackningsfel som konstaterats i produkten. Förpackningsfel kan orsaka produktförstöring. Den felaktiga produkten kan ha bildat en fällning och kan lukta eller smaka illa.

Återkallelsen gäller ett parti av produkten Arla Little Baby Organic 1 UHT, 500 ml med bäst före datummärkningen 29.10.2022.

Konsumenter ombes returnera de felaktiga produkterna för gottgörelse i första hand till den butik, där de inköpts.

Konsumenter kan också kontakta Arla via responsblanketten på webbplatsen: https://www.arla.fi/yritys/yhteystiedot/kuluttajapalvelu/.

Mer information om återkallelsen finns i företagets bulletin.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Paula Hietanen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkten:
Foto: Arla Oy

Produkten Arla Little Baby Organic 1 UHT, 500 ml.