Kvalitetsavvikelse i näringspreparat avsett för personer med sväljningssvårigheter

13. september 2022

Nutricia Medical Oy har meddelat att man återkallar produkten Nutilis förtjockningsmedel, 300g. Återkallelsen gäller enbart ett parti med bäst före-datummärkningen 06.03.2024 och partinumret 101110956.

Förtjockningsmedlet Nutilis är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, som är avsett ör kostbehandling av dysfagi (sväljningssvårigheter). Enligt tillverkaren är produkten ett ”pulverformigt förtjockningsmedel som snabbt förtjockar såväl kalla som varma drycker och rätter.” I en begränsad del av partiet som återkallas har konstaterats för låg förtjockning vid inblandning i vätska. Av den orsaken återkallar Nutricia Medical Oy som försiktighetsåtgärd hela det i fråga varande partiet från marknaden. Produkten har saluhållits i apotek allt sedan 30.6.2022.

Mer information i Nutricia Medical Oy:s meddelande.

Nutricia Medicals kundtjänst kan kontaktas via telefon: (02) 2744 111.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Nutricia Medical Oy)

Produkten Nutilis förtjockningsmedel 300 g.