Mikrobiologiskt fel i havredryck

22. mars 2022

Svenska Oatly AB har informerat om att de återkallar sin havredryck. Företaget återkallar ett parti av produkten Oatly havredryck 1 liter som är försedd med bäst före datummärkningen 01.12.2022 och partiidentifikationen 1335T4. I detta parti har konstaterats förekomst av bakterien Bacillus Cereus. Produkten kan orsaka magknip.

Oatlys havredryck har sedan andra hälften av januari saluhållits i K- och S-gruppens jämte Halpahallis butiker. Distribution har även skett via Wihuri Oy, varifrån leverans av produkten skett åtminstone till Oda Finland Oy för förmedling till webbutikkunder.

Oatly AB ber konsumenter låta bli att använda produkter ur detta parti och kontakta företaget via e-post till adressen info.fi@oatly.com

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Oatly AB)

Oatly havredryck 1 liter förpackning.