Mögeltoxin i nötterna i mellanmålsstänger

21. mars 2022

Foodin Oy har meddelat att man återkallar några partier mellanmålsstänger från handeln. En råvaruleverantör har meddelat att man i paranötterna som använts i produkterna har uppmätt aflatoxin, som är ett mögeltoxin, i mängder som överstiger gränsvärdena i lagstiftningen.  

Dessa partier mellanmålsstänger har levererats till marknaden i slutet av år 2021 och de har saluhållits i SOK:s, K-gruppens och Ruohonjuuri-kedjans butiker, i några enstaka hälsokostaffärer och i webbutiken foodin.fi.

Produktbeteckningarna, uppgifter om de återkallade partiernas datummärkningar och partikoder och anvisningar till konsumenter som köpt av produkterna i Foodin Oy:s meddelande på företagets webbplats.  

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna
(Foto: Foodin Oy)

Foodin mellanmålsstänger fem stycken.