Rester av 2-kloretanol i vaniljglass

27. september 2022

Haugen-Gruppen Finland Oy som importerat livsmedlen har meddelat att man återkallar från handeln glassen Häagen-Dazs™ Caramel Collection multipack. Produktens förpackningsstorlek är (4x95ml) och EAN-kod 3415581545920. Återkallelsen gäller endast ett parti med bäst före datummärkningen 01/04/2023.

Orsaken till återkallelsen är ett meddelande från tillverkaren om att man i ett visst råvaruparti påträffat 2-kloretanol i en något större mängd än gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen. (2-kloretanol är en sönderfallsprodukt av etylenoxid.) Företaget vidtar återkallelsen som en försiktighetsåtgärd.

Produkten har saluhållits i K-gruppens butiker allt sedan 23.8.2022.

Om etylenoxid i livsmedel berättas mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Haugen-Gruppen Finland Oy instruerar konsumenter på följande sätt:

Konsumenter som köpt av produkten i fråga kan returnera produkten eller kvittot till inköpsstället för att få full gottgörelse. Du kan också kontakta General Mills www.generalmills.com/VanillaRecall eller Haugen-Gruppens konsumentrespons kuluttajapalautteet@haugen-gruppen.fi eller telefon +358 (0)10 30 90 700.

Alla kontakttagningar från medier:  media.line@genmills.com  

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna:
(Foto: Haugen-Gruppen Finland Oy)

Caramel Collection multipack.