Rester av växtskyddsmedel i fullkornsris

18. mars 2022

Tokmanni Oy har meddelat att man återkallat från handeln ett parti av produkten Priima fullkornsris 1 kg. Återkallelsen gäller endast ett parti som är märkt med bäst före-datummärkningen 11.8.2023 och partikoden L:2022/02/280. Återkallelse vidtas eftersom man i produkten har uppmätt växtskyddsmedel (tricyklazol och propikonazol) i en mängd som överstiger gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen och produkten därför inte bör användas.

Detta produktparti har saluhållits i Tokmanni-butiker sedan början av mars.

Mer information till konsumenter på Tokmanni Oy:s webbplats och
Tokmannis kundservice
tfn 020 33 1415
asiakaspalvelu@tokmanni.fi
Kundservicen är öppen mån-tors kl. 10-18 och fre 12-17.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Tokmanni Oy)

Priima fullkornsris förpackning