Rester av växtskyddsmedel i långkornigt ris

19. april 2022

SOK har meddelat att man återkallat ett parti av produkten Rainbow Långkornigt ris 2 kg från handeln. Återkallelsen vidtas, eftersom man i produkten (partiet) uppmätt växtskyddsmedlet tricyklazol i en mängd som överstiger gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen och produkten därför inte bör användas.

Återkallelsen gäller endast produkter med bäst före-datummärkningen 14.08.2022 och partikoden L:2022/02/273. Produktens EAN-kod är 6415717409055 och tillverkaren är Rol-Ryz Sp. Produkten har saluhållits i S-guppens butikskedjor Prisma, S-market, Sale och Alepa.

Mer information och anvisningar till konsumenter i SOK:s meddelande.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: SOK)Rainbow Långkornigt ris 2 kg.