Risk för listeria i groddsallad

8. april 2022

Snafu Oy har meddelat att man återkallar produkten Broccoli Groddsallad sista förbrukningsdatum 7.4.2022 som man tillverkat. I detta ena saluhållna parti av produkten har i egenkontrollen påträffats bakterien Listeria monocytogenes dvs. listeria. Listerians mängd i provet stannade under bestämningsgränsen. Som försiktighetsåtgärd tar företaget bort produkterna Broccoli Groddsallad, sista förbrukningsdatum 7.4.2022, från marknaden. Produkterna har saluhållits i dagligvarubutiker runt om i Finland.

Mer information till konsumenterna: Samuli Laurikainen 050 412 4500, samuli@silmusalaatti.fi

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Paula Hietanen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkterna
(Foto: Snafu Oy)

Snafu Broccoli Groddsallad.