Salmonella misstänks i strimlor av nöt

29. mars 2022

Lidl har informerat om en återkallelse av strimlor av nöt. Företaget återkallar från handeln ett parti Bergmann minutstrimlor av nöt 300 g, som hade sista förbrukningsdagen 21.3.2022 och har partinumret 9068062103322113 32. I egenkontrollprov av detta parti har väckts en misstanke om salmonella.

Produkten har saluhållits i alla Lidls butiker i Finland under tiden 15.3- - 19.3. Återkallelsen gäller inte andra partier av produkten.

Lidl ber konsumenter som köpt eller fryst ned produkten kontrollera datummärkningen på produkten och returnera produkterna ur partiet i fråga till Lidls butik. Priset på produkten gottgörs.

Mer information till kunder som köpt av produkten: Lidls kundservice, tfn 0800-0-5435 eller asiakaspalvelu@lidl.fi

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Paula Hietanen, tfn 050 5969 637, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild på produkten
(Foto: Lidl Finland)

Bergmann minutstrimlor av nöt förpackning.