Vaniljglass innehåller rester av etylenoxid

13. juli 2022

Haugen-Gruppen Finland Oy som importerat produkterna har meddelat att man återkallar från handeln Häagen-DazsTM Vanilla glass, EAN: 3415581101928, (460 ml). Återkallelsen gäller endast produkter med bäst före datummärkningen 21/05/2023 eller tidigare.

Orsaken till återkallelsen är ett meddelande från tillverkaren, enligt vilket ett vaniljextrakt som levererats till dem innehåller etylenoxid i en mängd som något överstiger gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen.

Produkten har saluhållits i K-gruppens butiker allt sedan februari innevarande år.

Om etylenoxid i livsmedel berättas mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Haugen-Gruppen Finland Oy instruerar konsumenter på följande sätt:
Konsumenter som köpt av produkten i fråga kan returnera produkten eller kvittot till inköpsstället för att få full gottgörelse. Du kan också kontakta General Mills www.generalmills.com/VanillaRecall eller Haugen-Gruppens konsumentrespons kuluttajapalautteet@haugen-gruppen.fi eller via telefon +358 (0)10 30 90 700.

All kontakttagning från medier:  media.line@genmills.com  

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bilder på produkterna

Häagen-DazsTM Vanilla glass.

(Foto: Haugen-Gruppen Finland Oy)