Vegenuggets återkallas från handeln som försiktighetsåtgärd

13. september 2022

Valio Oy har meddelat att man återkallat från handeln ett parti av produkten Gold&Green® Vegenugetit 230 g, bäst före 4.10.2022. Partiet återkallas som en försiktighetsåtgärd, eftersom man misstänker att man i tillverkarens egenkontroll påträffat en mikrobiologisk avvikelse i en annan produkt som samma dag tillverkats på samma produktionslinje. (Partiet i fråga har i sin helhet stoppats i lagret)

Partiet som återkallas har släppts ut i detaljhandeln 7.9.2022.

Valio råder konsumenter att för att få gottgörelse returnera de felaktiga produkterna i första hand till den butik, där de inköpts. Konsumenter kan också kontakta Valio via responsblanketten på Valios webbplats: www.valio.fi/ota-yhteytta .

Mer information: Valios konsumentkontaktnummer: 0800 0825 (avgiftsfri), mån-fre kl. 9-15.

Läs Valios meddelande om saken.  

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Valio Oy)

Gold&Green Vegenuggets 230 g förpackning.