Vete saknas i ingrediensförteckningen på matportionen Linsbiff

29. september 2022

Huhtahyvät Oy har meddelat att man återkallar alla partier som för närvarande befinner sig på marknaden av produkten Huhtahyvät Linsbiff 200 g som man låtit tillverka. Det rör sig om partier märkta med sista förbrukningsdagen 4.10.2022, 11.10.2022 och 17.10.2022. Produktens EAN-kod är 6409056104009.

Orsaken till återkallelsen är att tillverkaren till produkten ändrat receptet, men informationen om det har inte överförts till märkningarna på förpackningen. Ovan nämnda partier av produkten kan utgöra en hälsorisk för personer med veteallergi och celiaki.

Produkten har under september saluhållits i K- och S-gruppens butiker och hos Veljekset Keskinen och kedjan Mini Mani.

Konsumentkontakter: Huhtahyvät Oy kundtjänst tfn 02-572 850, https://huhtahyvat.fi/ota-yhteytta/palaute/

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten:
(Foto: Huhtahyvät Oy)

Produkten Huhtahyvät Linsbiff 200 g.