Jakt

Smittar coronaviruset COVID-19 via hjortar?

Ska jägare ta hänsyn till ovanstående risk på något sätt när de jagar och hanterar byten?

Vid hantering av djur är god hygien alltid viktigt, eftersom djur kan ha olika mikrober som kan överföras till människor, d.v.s. zoonoser. God hygien och, vid behov, användning av handskar ger skydd mot eventuella zoonotiska infektioner.

Finns det några risker med att använda hjortkött som mat?

Enligt nuvarande kunskap finns det inga risker. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel. God hygien vid hantering av kött och tillagning av kött skyddar också mot andra mikrobiella infektioner.

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2021