Bespisning

På serveringsställen ska ges information till kunderna om sådana ämnen i de serverade måltiderna, som orsakar allergier och intolerans. Informationen ska i första hand ges skriftligen. Informationen kan också ges muntligen under förutsättning att kunderna tydligt informerats om denna möjlighet.

Färdigt förpackade produkter för storhushåll skall vara försedda med motsvarande påskrifter som produkterna som säljs direkt till konsumenterna.  

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019