Mer information

Nyttiga webbsidor:

Litteratur:

  • Allergia. Haahtela T, Hannuksela M, Mäkelä M (toim.). Duodecim. 2007
  • Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. (Barnet, familjen och kosten. Näringsrekommendation för spädbarn, barn i lekåldern, gravida och ammande kvinnor). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2004:11 Finns under: https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:952-00-1528-0  (på finska)
  • Lasten allergiset sairaudet. Kaila M, Korppi M, Mäkelä M, Pelkonen A, Valovirta E (toim.) Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry.
  • Tillsatser och främmande ämnen i alkoholdrycker och överkänslighet (Alko)
  • Ravitsemus ja ruokavaliohoidot. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. 2006
Sidan har senast uppdaterats 27.11.2018