Oförpackade livsmedel

Även för oförpackade livsmedels del ska konsumenten ges information om alla ingredienser som orsakar allergier och intolerans och som använts vid tillverkning av livsmedlet och som i någon form återstår i det slutliga livsmedlet. Informationen ska ges skriftligen på det ställe där livsmedlet överlåts, såsom i en butik.

Allergeninformationen som ska ges om oförpackade livsmedel kan också ges muntligen, om man tydligt i de oförpackade livsmedlens närhet, såsom i en broschyr, på en tavla eller på något annat motsvarande sätt meddelar om denna möjlighet.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019