Virus som orsakar matförgiftningar

Livsmedlen kan också förmedla virus. De vanligaste livsmedlen som förmedlar virus är musslor, ostron, djupfrysta hallon och dricksvattnet. En mycket liten virushalt räcker för att orsaka en infektion.

De livsmedelsburna virusen som orsakar sjukdomar är främst enteriska virus, som naturligt förekommer i tarmkanalen. Enteriska virus, hepatit A-viruset undantaget, kallas allmänt också diarrévirus. Virusen förökar sig i epitelcellerna i tarmen och orsakar diarré. Enteriska virus är mycket tåliga mot såväl fysiska som kemiska faktorer och de kan överleva i naturen i långa tider. På senare år har noroviruset varit den vanligaste orsaken till epidemier.

Viktigaste livsmedels- och vattenburna virus 

  • norovirus 
  • hepatit A-virus

Andra enteriska virus

  • astrovirus 
  • adenovirus 
  • rotavirus 
  • enterovirus 
  • hepatit E-virus.

Dessa virus kan smitta via vattnet eller livsmedlen. Av dem är astro-, adeno- och rotavirusen allmänna diarrévirus bland barn och är ofta inte alls förknippade med någon livsmedels- eller vattenburen smitta.

I livsmedels- eller vattenburna virusinfektioner rör det sig ofta om fekal kontamination av människan. Från hanteraren sprids virusen vidare till livsmedlen som en följd av dålig hygien. Orsaken till att bär eller grönsaker kontaminerats är ofta att vatten som kontaminerats med virus använts som bevattningsvatten. Ostron och musslor är också vanliga livsmedel som förmedlar virus, eftersom de effektivt silar virus i sig, om de lever i vatten som kontaminerats med virus.

Många virus tål lindrig upphettning och överlever också länge funktionsdugliga i kalla förhållanden. Tillräcklig upphettning förintar virusen. Problemet är också ofta livsmedel som äts oupphettade eller bristfällig kökshygien.

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2019