Återkallelser som gäller etylenoxid ökar – vad är etylenoxid?

22. juli 2021

Återkallelser som gäller etylenoxid ökar. Hittills har sesamfrön samt olja och tahini som framställts av dessa samt kosttillskott som innehåller ingefära dragits tillbaka från marknaden. Ämnet har nu också påträffats i johannesbrödpulver som används som tillsats, E410.

Etylenoxid är ett ämne som klassificeras som cancerframkallande, mutagent och reproduktionstoxiskt. Det har inte varit möjligt att fastställa ett toxikologiskt gränsvärde eller en gräns för tryggt intag av ämnet. Därför får ämnet inte alls hamna i livsmedelskedjan. Det är inte känt att etylenoxid i låga halter orsakar omedelbar allvarlig hälsorisk, men produkterna bör inte användas. De skadliga effekterna uppstår sannolikt först efter långvarig kontinuerlig användning.

På webbplatsen Ruokavirasto.fi finns frågor och svar om etylenoxid.

Läs mer: