Hetta upp utländska frysta bär ordentligt

20. maj 2021

Hetta upp utländska frysta bär ordentligt om du använder dem till exempel till tårtor för vårens examensfester. Använd de upphettade bären som fyllning och dekorera tårtan med choklad e.dyl.

Läs mer om upphettningen