I blåa Dipperstänger påträffades inga ingredienser som strider mot bestämmelserna

11. juni 2020

I den spanska tillverkarens och Tullaboratoriets undersökningar som gällt kolastängerna Vidal Dipper XL Hallon framkom inga brott mot bestämmelserna. Livsmedelsverket anser det inte längre nödvändigt att rekommendera att försäljningen av produkten begränsas.

Stängerna undersöktes med tanke på halten av färgämnet E 133 och förekomsten av tungmetaller, ämnen som orsakar allergier och intolerans, mjölk, laktos, gluten, soja och bakterier.  Resultaten visar att de undersökta produkterna följer bestämmelserna.

Utöver undersökningarna kartlade Livsmedelsverket i samarbete med kommunerna med hjälp av en enkät fall då konsumenter fått olika symptom efter att ha ätit kolastänger Vidal Dipper XL Hallon. Symptomen var till exempel magknip, eksem och huvudvärk som flera tiotals personer sade sig ha upplevt. Något förklarande samband mellan de upplevda symptomen och produkten konstaterades inte. En del av personerna som upplevt symptom hade ätit mycket stora mängder Dipperstänger.

Sötsaker i stora mängder hör inte hemma i en mångsidig, balanserad och måttlig kost. Om man upplever att man får skadliga symptom av ett livsmedel, är det bäst att undvika att äta av produkten i fråga. Vid behov kan man vända sig till hälsovården.

Företagen svarar för att produkterna är säkra. Respons från konsumenterna bör beaktas och vid behov ska åtgärder vidtas. Produkter som saluhålls till konsumenter ska ha finsk- och svenskspråkiga märkningar på förpackningen.

Mer information: 

överinspektör Minna Anthoni, tfn 040 137 9854, (anträffbar 11.6.2020)
överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 040 489 3346, (anträffbar 10.6. och 12.6.2020)
e-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Närings- och matrekommendationer