Ingen stor förändring i antalet matförgiftningsepidemier år 2021

19. maj 2022

I det nationella matförgiftningsregistret infördes år 2021 46 livsmedelsburna epidemier i vilka inemot 1400 personer insjuknade. Den vanligaste sjukdomsalstraren var noroviruset. I en salmonellaepidemi insjuknade senaste år över 700 personer. Såväl antalet epidemier som antalet personer som insjuknar i dem varierar årligen en hel del.

År 2021 förekom mest epidemier orsakade av bakterier på över tio år.

I en stor salmonellaepidemi senaste år insjuknade över 700 personer. Förmedlarlivsmedlet var en sallad som innehöll flera olika grönsaker och som serverades i flera daghem. I två andra epidemier var förmedlarlivsmedlen djupfrysta tomattärningar och riven zucchini. Den till zucchinin anknytande epidemin hade börjat redan år 2020.

Noroviruset är fortsättningsvis den vanligaste identifierade enskilda sjukdomsalstraren (9 epidemier, 260 insjuknade). En faktor som bidrar till livsmedelsburna norovirusepidemier är beklagansvärt ofta infekterad kökspersonal.

”Med tillräcklig handhygien och korrekt hantering av råvaror och färdiga rätter kan man i betydlig grad förhindra matförgiftningsepidemier”, påminner överinspektör Annika Pihlajasaari.

I Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska) finns statistisk information om I Finland inrapporterade matförgiftningsepidemier från och med år 2010. Informationen kan laddas ned för eget bruk och filtreras till exempel enligt epidemierna, matförgiftningsalstraren, livsmedelskategorin eller hanteringsfelet.

Mer information:
överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884