Nya plastprodukter innehållande bambu har återkallats

20. oktober 2021

Vid Livsmedelsverkets och Tullens intensifierade övervakning har det påträffats fler plastprodukter som innehåller icke godkänd bambufiber.  De kommunala livsmedelstillsynsenheterna övervakar återkallelsen av produkterna.

Plastkärl som innehåller bambufiber uppfyller inte EU:s säkerhetskrav och det finns ingen information om säkerheten vid långvarig användning av dem

Som försiktighetsåtgärd ombeds konsumenterna sluta använda plastprodukter innehållande icke godkända växtfiber och förstöra dem. I oklara fall kan konsumenterna ta kontakt med köpstället.

Lista över produkter som återkallas